IPC - school (International Primary Curriculum)

IPC werkt met overkoepelende thema's waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC dus niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Alles verandert: werk, carriéres, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. n de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennnis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

Hieronder kunt u meer informatie over IPC vinden. Wanneer u op deze link klinkt kun u een ouderbrochure downloaden, en wanneer u op deze link klikt kunt u een hand-out over het leren binnen IPC downloaden.


Units

Het IPC-curriciculum werkt met thema's die we units noemen. Van missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de fucus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordtt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.
IPC in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
 


Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.
Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.  


Rol van de ouder(s)

Ouders worden regelmatig betrokken bij de start en afsluiting van een unit. Aan de start van elke unit krijgt u een brief waarin uitgelegd wordt wat kinderen gaan leren, op welke manier en hoe ouders thuis kunnen helpen.
 
De meest eenvoudige manier om uw kind te helpen is elke dag vragen naar wat er geleerd is op school. Door uw kind uit te dagen om te vertellen stumuleert u uw kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen. OOk door eenvoudige 'keukentafel gesprekken' helpt u uw kind al op weg. Waar komen de producten en hun ingrediënten op tafel vandaan? Waar op de wereldkaart ligt dat?