Verlofaanvraag

Onderstaand vindt u de verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties. Extra vakantieverlof kan de school alleen toestaan, indien het gezin van de betreffende leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Alleen in gevallen waarin het beroep van de ouders (bijvoorbeeld campinghouder) automatisch dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode, kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden. Een verzoek tot extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren bij de directie ingediend te worden, vergezeld van een verklaring van de werkgever.

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen toegestaan worden in geval van:
  • wettelijke verplichting;
  • verhuizing;
  • gezinsuitbreiding;
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad*
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
  • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad
  • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders*
  • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders* 
* Er kan gevraagd worden naar een kopie van de uitnodiging of het trouwboekje.

 
klik hier voor het formulier verlofaanvraag.