Wat is de missie/visie van de school?


Onderwijsgemeenschap atol
Onze missie is: ‘Samen kleurrijk ontwikkelen’
Samen vormen wij als de vier basisscholen ’n Baoken, ’n Esch, de Meander en ’t Kämpke onderwijsgemeenschap atol.

Wij willen van elkaar leren en kennis delen. Elkaars kwaliteiten en talenten willen wij versterken en samen groeien in onderwijs. 
De leerlingen zijn uniek, kleurrijk en energiek. Wij willen hen individueel aandacht geven en hen laten groeien waardoor zij nog mooier worden. Dit geeft energie. Die energie willen wij uitstralen.Dat gaan wij samen doen, wij tillen hen op naar een hoger niveau en zien zo de pracht van het individu.Want samen zijn wij kleurrijk, samen zijn wij atol.

Onze pedagogische visie is:Binnen onze onderwijsgemeenschap gaan wij uit van de eigenheid en de kwaliteiten van elk individu. Dit doen wij door een veilige en vertrouwde leer-en werkomgeving te realiseren waarin een onderzoekende en open houding de basis is voor ontwikkeling. Leerlingen, ouders en team vormen samen de schoolgemeenschap waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt.

Basisschool ‘t Kämpke

De missie van onze school:

'samen in ontwikkeling'

Voor een goed leerklimaat is het essentieel dat de school een veilige plek is, veilig voor leerlingen, leraren en ouders. Dit is een voorwaarde om te leren.Op deze manier werken wij samen aan goed onderwijs vanuit onze katholieke identiteit. Wij proberen daarbij zaken als solidariteit, betrokkenheid en respect voor elkaar een actieve plaats in ons onderwijs te geven. 
Dit vraagt ontwikkeling van de leerlingen de leraar zelf, maar ook van de visie op de omgang met een ander. Leraren zijn hierin een voorbeeld voor de leerlingen.Wij stellen ons open voor invloeden van buitenaf en kunnen zo gebruik maken van het goede dat anderen te bieden hebben, wij zoeken naar verbindende elementen. Zo kunnen wij nieuwe mogelijkheden creëren om ons te ontplooien en te verbeteren. Basisschool ’t Kämpke wil zich blijven ontwikkelen in het geven van boeiend en passend onderwijs aan de leerlingen binnen een cultuur waarin medewerkers zich optimaal willen ontwikkelen in hun professionaliteit. Samen willen wij in ontwikkeling zijn en blijven om de leerlingen te kunnen begeleiden in hun eigen leren voor de toekomst. 

Onze aanvulling op de gezamenlijke pedagogische visie is:‘ Op basisschool ’t Kämpke zijn wij groot in het klein zijn’