Scholen op de kaart

Op de website www.Scholenopdekaart.nl presenteren scholen zichzelf.

Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Ga naar de website van 'scholenopdekaart'  en zoek naar 't Kämpke Lattrop