Oudervereniging

De Oudervereniging van basisschool ’t Kämpke is nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten en zet zich in het belang van alle schoolkinderen in. De samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging in het schooljaar 2019/2020 is als volgt:

Dennis Rerink (voorzitter)
Maaike Bosink (secretaris)
Raymon Bosink (penningmeester)
Frank Greve (verkeersouder)
Merlin Niehof
Kristel Roelofs
Stefan Wassink
Claudia Wolkotte
Bettine ten Dam
Frank Greve


De belangrijkste doelstellingen zijn:
- De belangen van de kinderen en ouder(s)/verzorgers behartigen via de MR
- De samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevorderen
- Het helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten op school
- Het inschakelen van ouder(s)/verzorgers bij schoolactiviteiten
- Het beheren van de ouderbijdrage

De volgende feesten/activiteiten worden door de Oudervereniging onder meer georganiseerd:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, koningsspelen, carnaval, L&B pakt oet, klussen en schoonmaak school. Daarnaast zijn er nog een aantal werkgroepen/coördinatoren, zoals: verkeerswerkgroep en coördinator sport.

De Oudervereniging vergadert zes keer per jaar met een afvaardiging van het schoolteam. Er wordt zitting genomen in de Oudervereniging voor een periode van 4 jaar. Normaliter houdt dit in dat elk jaar 2 leden aftreden.

Het functioneren van de Oudervereniging is mede afhankelijk van de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het gehele schoolgebeuren. Daarom stellen wij uw ondersteuning bij de verschillende activiteiten zeer op prijs.

U kunt de statuten van de Oudervereniging opvragen bij de voorzitter.

 


Taken oudervereniging

TaakOV - verantwoordelijkeTeam - vertegenwoordelijke
VoorzitterDennis Rerink 
SecretarisMaaike Bosink 
PenningmeesterRaymon Bosink 
Agenda/notulenMaaike Bosink 
SinterklaasClaudia Wolkotte
Kirsten Roelofs
Jolanda
Sinterklaas-giften Raymon Bosink  
Verkeerswerkgroep

Frank Greve
Merlin Niehof

Laure/Anouk
L&B pakt oet 
Maaike Bossink 
Raymon Bosink 
Dennis Rerink 
 
Klussen
Stefan Wassink
Raymon Bosink 
Eddie
Pasen Merlin NiehofJolanda, Laure 
Koningsspelen ??
??
Aniek, Laure, 
Kerst Stefan Wassink
??
Claudia Wolkotte
Corine, Aniek, Daan
Sportcoördinator ??
 
Aniek, Laure, Dionne
Feestcommissie/ 
carnaval 
Dennis Rerink
Corine, Laure 


Jaaroverzicht OV