Oudervereniging

De Oudervereniging van basisschool ’t Kämpke is nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten en zet zich in het belang van alle schoolkinderen in. De samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging in het schooljaar 2020/2021 is als volgt:

Maaike Bosink (voorzitter)
Bettine te Dam (secretaris)
Merlin Niehof (penningmeester)
Merlin Niehof (verkeersouder)
Kristel Roelofs
Stefan Wassink
Claudia Wolkotte
Frank Greve
Linda Zwiep
Dianne Eshuis


De belangrijkste doelstellingen zijn:
- De belangen van de kinderen en ouder(s)/verzorgers behartigen via de MR
- De samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevorderen
- Het helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten op school
- Het inschakelen van ouder(s)/verzorgers bij schoolactiviteiten
- Het beheren van de ouderbijdrage

De volgende feesten/activiteiten worden door de Oudervereniging onder meer georganiseerd:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, koningsspelen, carnaval, L&B pakt oet, klussen en schoonmaak school. Daarnaast zijn er nog een aantal werkgroepen/coördinatoren, zoals: verkeerswerkgroep en coördinator sport.

De Oudervereniging vergadert vier keer per jaar met een afvaardiging van het schoolteam. Er wordt zitting genomen in de Oudervereniging voor een periode van 4 jaar. Normaliter houdt dit in dat elk jaar 2 leden aftreden.

Het functioneren van de Oudervereniging is mede afhankelijk van de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het gehele schoolgebeuren. Daarom stellen wij uw ondersteuning bij de verschillende activiteiten zeer op prijs.

U kunt de statuten van de Oudervereniging opvragen bij de voorzitter.

 


Taken oudervereniging

TaakOV - verantwoordelijkeTeam - vertegenwoordelijke
VoorzitterMaaike Bosink 
SecretarisBettine ten Dam 
PenningmeesterMerlin Niehof 
Agenda/notulenBettine ten Dam 
Sinterklaas

Claudia Wolkotte
Bettine te Dam
Kirsten Roelofs
Linda Zwiep
Dianne Eshuis

Jolanda, Noa
Sinterklaas-giften Bettine ten Dam
Merlin Niehof
 
Verkeerswerkgroep

Merlin Niehof
Linda Zwiep

Laure
L&B pakt oet 
Maaike Bosink 
Clemens Grondman
Frank Greve
 
Klussen
Stefan Wassink
Frank Greve
Eddie
Pasen Merlin Niehof
Bettine ten Dam
Jolanda, Laure 
Koningsspelen Frank Greve
Clemens Grondman
Laure, Daan en Noa
Kerst 

Stefan Wassink
Clemens Grondman
Claudia Wolkotte
Dianne Eshuis

Corine, Nienke
Feestcommissie/ 
carnaval 
Maaike BosinkCorine, Laure