Oudervereniging

De Oudervereniging van basisschool ’t Kämpke is nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten en zet zich in het belang van alle schoolkinderen in. De samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging in het schooljaar 2023/2024 is als volgt:

Linda Zwiep (voorzitter)
Bettine te Dam (secretaris)
Merlin Niehof (penningmeester)
Kristel Roelofs
Chantal Wassink
Marieke Schoemaker
Frank Greve
Dianne Eshuis 
Tim Schuurman
Tom Niehof

De belangrijkste doelstellingen zijn:
- De samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevorderen
- Het helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten op school
- Het inschakelen van ouder(s)/verzorgers bij schoolactiviteiten
- Het beheren van de ouderbijdrage

De volgende feesten/activiteiten worden door de Oudervereniging onder meer georganiseerd:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, koningsspelen, carnaval, L&B pakt oet, klussen en schoonmaak school. Daarnaast zijn er nog een aantal werkgroepen/coördinatoren, zoals: verkeerswerkgroep en coördinator sport.

De Oudervereniging vergadert vier keer per jaar met een afvaardiging van het schoolteam. Er wordt zitting genomen in de Oudervereniging voor een periode van 6 jaar. Normaliter houdt dit in dat elk jaar 2 leden aftreden.

Het functioneren van de Oudervereniging is mede afhankelijk van de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het gehele schoolgebeuren. Daarom stellen wij uw ondersteuning bij de verschillende activiteiten zeer op prijs.

U kunt de statuten van de Oudervereniging opvragen bij de voorzitter.

 


Taken oudervereniging

Taak OV - verantwoordelijke Team - vertegenwoordelijke
Voorzitter Linda Zwiep   
Secretaris Bettine ten Dam  
Penningmeester Merlin Niehof  
Agenda/notulen Bettine ten Dam  
Sinterklaas

Claudia Wolkotte
Bettine te Dam
Kirsten Roelofs
Linda Zwiep
Dianne Eshuis
Chantal Wassink

Jolanda, Marrit
Sinterklaas-giften  Bettine ten Dam
Merlin Niehof
 
Verkeerswerkgroep

Dianne Eshuis
Merlin Niehof
Linda Zwiep

Laure
L&B pakt oet 
Frank Greve
Tom Niehof
Tim Schuurman
 
Klussen
Frank Greve
Eddie
Pasen  Merlin Niehof
Bettine ten Dam
Laure, Corine
Koningsspelen  Frank Greve
Tom Niehof
Corine, Laure
Kerst 

Dianne Eshuis
Tim Niehof
Chantal Wassink
Claudia Wolkotte
Marieke Schoemaker

Anouk, Nienke
Feestcommissie/ 
carnaval 
Tom Niehof Corine, Laure