Oudervereniging

De Oudervereniging van basisschool ’t Kämpke is nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten en zet zich in het belang van alle schoolkinderen in. De samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging in het schooljaar 2019/2020 is als volgt:

Dennis Rerink (voorzitter)
Maaike Bosink (secretaris)
Raymon Bosink (penningmeester)
Veronique Roelofs
Paul Zwiep
Merlin Niehof
Kristel Roelofs
Clemens Grondman
Stefan Wassink
Claudia Wolkotte


De belangrijkste doelstellingen zijn:
- De belangen van de kinderen en ouder(s)/verzorgers behartigen via de MR
- De samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevorderen
- Het helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten op school
- Het inschakelen van ouder(s)/verzorgers bij schoolactiviteiten
- Het beheren van de ouderbijdrage

De volgende feesten/activiteiten worden door de Oudervereniging onder meer georganiseerd:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, koningsspelen, carnaval, L&B pakt oet, klussen en schoonmaak school. Daarnaast zijn er nog een aantal werkgroepen/coördinatoren, zoals: verkeerswerkgroep en coördinator sport.

De Oudervereniging vergadert zes keer per jaar met een afvaardiging van het schoolteam. Er wordt zitting genomen in de Oudervereniging voor een periode van 4 jaar. Normaliter houdt dit in dat elk jaar 2 leden aftreden.

Het functioneren van de Oudervereniging is mede afhankelijk van de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het gehele schoolgebeuren. Daarom stellen wij uw ondersteuning bij de verschillende activiteiten zeer op prijs.

U kunt de statuten van de Oudervereniging opvragen bij de voorzitter.

 


Taken oudervereniging

TaakOV - verantwoordelijkeTeam - vertegenwoordelijke
VoorzitterDennis Rerink 
SecretarisMaaike Bosink 
PenningmeesterRaymon Bosink 
Agenda/notulenMaaike Bosink 
SinterklaasVeronique Roelofs
Claudia Wolkotte
Paul Zwiep
Kristel Roelofs
Jolanda, Dionne, Myrthe 
Sinterklaas-giften Raymon Bosink  
Verkeerswerkgroep

Veronique Roelofs 
Merlin Niehoef

Laure/Anouk
L&B pakt oet 
Maaike Bossink 
Raymon Bosink 
Dennis Rerink 
 
Klussen
Stefan Wassink
Raymon Bosink 
Eddie
Pasen Veronique Roelofs
Merlin Niehof
Jolanda, Laure 
Koningsspelen Paul Zwiep
Clemens Grondman
Aniek, Laure, Dionne
Kerst Stefan Wassink
Clemens Grondman
Claudia Wolkotte
Corine, Aniek, Daan
Sportcoördinator Paul Zwiep
 
Aniek, Laure, Dionne
Feestcommissie/ 
carnaval 
Dennis Rerink
Corine, Laure 

 

Contactgevens  

OV - verantwoordelijke
Dennis Rerink
Maaike Bosink
Raymon Bosink
Veronique Roelofs
Clemens Grondman
Paul Zwiep
Kristel Roelofs
Stefan Wassink
Merlin Niehof
Claudia Wolkotte


Jaaroverzicht OV