Oudervereniging

De Oudervereniging van basisschool ’t Kämpke is nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten en zet zich in het belang van alle schoolkinderen in. De samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging in het schooljaar 2017/2018 is als volgt:

Dennis Rerink (voorzitter)
Maaike Bosink (secretaris)
Raymon Bosink (penningmeester)
Veronique Roelofs
Paul Zwiep
Ilse Berkers
Claudia ter Haar
Clemens Grondman
Stefan Wassink
Claudia Wolkotte

De belangrijkste doelstellingen zijn:
- De belangen van de kinderen en ouder(s)/verzorgers behartigen via de MR
- De samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevorderen
- Het helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten op school
- Het inschakelen van ouder(s)/verzorgers bij schoolactiviteiten
- Het beheren van de ouderbijdrage

De volgende feesten/activiteiten worden door de Oudervereniging onder meer georganiseerd:
Sinterklaas, Kerst, Pasen, koningsspelen, carnaval, L&B pakt oet, klussen en schoonmaak school. Daarnaast zijn er nog een aantal werkgroepen/coördinatoren, zoals: verkeerswerkgroep en coördinator sport.

De Oudervereniging vergadert zes keer per jaar met een afvaardiging van het schoolteam. Er wordt zitting genomen in de Oudervereniging voor een periode van 4 jaar. Normaliter houdt dit in dat elk jaar 2 leden aftreden.

Het functioneren van de Oudervereniging is mede afhankelijk van de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het gehele schoolgebeuren. Daarom stellen wij uw ondersteuning bij de verschillende activiteiten zeer op prijs.

U kunt de statuten van de Oudervereniging opvragen bij de voorzitter.

 


Taken oudervereniging

TaakOV - verantwoordelijkeTeam - vertegenwoordelijke
VoorzitterDennis Rerink 
SecretarisMaaike Bosink 
PenningmeesterRaymon Bosink 
Agenda/notulenMaaike Bosink 
SinterklaasVeronique Roelofs
Claudia Wolkotte
Paul Zwiep
Ilse Berkers
Jolanda, Maaike
Sinterklaas-giften Raymon Bosink  
VerkeerswerkgroepVeronique Roelofs 
Laure
L&B pakt oet 
Maaike Bossink 
Raymon Bosink 
Dennis Rerink 
 
Klussen
Stefan Wassink
Raymon Bosink 
Patrick 
Schoonmaak school Claudia ter Haar Jolanda 
Pasen Veronique RoelofsAniek, Laure 
Koningsspelen Paul Zwiep
Claudia ter Haar
Aniek, Laure
Kerst Ilse Berkers 
Clemens Grondman
Claudia Wolkotte
Corine, Maaike, Laure 
Sportcoördinator Paul Zwiep
Claudia ter Haar
Aniek, Laure
Feestcommissie/ 
carnaval 
Dennis Rerink
Corine, Laure 

 

Contactgevens

OV - verantwoordelijkeTelefoonnr.mailadres
Dennis Rerink06-54922401dennis@bossem.nl
Maaike Bosink06-20181524maaikegroeneveld@hotmail.com
Raymon Bosink0541-229960rbosink@hotmail.com
Veronique Roelofs0541-229818veromartijn@live.nl
Clemens Grondman06-41549924clemensensandragrondman@gmail.com
Paul Zwiep0541-229538p.zwiep@gmail.com
Ilse Berkers06-30628448info@stalhofstee.nl
Stefan Wassink06-51532364stefan@loonbedrijfwassink.nl
Claudia ter Haar0541-291035claudia.terhaar@live.nl
Claudia Wolkotte0541-297114claudiawolkotte@gmail.com


Jaaroverzicht OV