In het schoolondersteuningsprofiel  leest u hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die wij als school kunnen bieden.